Streptopelia capicola, powszechnie znana jako Synogarlica, to gatunek ptaka należący do rodziny Columbidae. Jest to mały lub średni gołąb, który pochodzi z Afryki Południowej i można go znaleźć w różnych siedliskach, w tym na sawannie, lasach i ogrodach podmiejskich.

Wygląd
Synogarlica ma charakterystyczny wygląd ze smukłym ciałem, małą głową i długim ogonem. Ma czerwonawo-brązową głowę i szyję, z szaro-brązowym grzbietem i skrzydłami. Pierś i brzuch są jasnoszare, a pióra ogona są obszyte bielą. Oczy są otoczone wąską, czerwoną obwódką, a dziób jest czarny.

Dieta i zachowanie
Synogarlica żywi się głównie nasionami, zbożami i owocami i często można go zobaczyć żerującego na ziemi. Wiadomo również, że w okresie lęgowym zjada owady, zwłaszcza termity. Synogarlica jest monogamiczny i tworzy długoterminowe więzi w parach. W okresie lęgowym samiec wykonuje lot pokazowy, który polega na trzepotaniu skrzydłami i gruchaniu. Samica składa jedno lub dwa jaja, które wysiadują oboje rodzice przez około dwa tygodnie.

Zobacz też : https://inspirujacydom.pl/synogarlica-to-nie-golab-sprawdz-jak-wyglada-i-co-ja-wyroznia/

Zasięg i siedlisko
Synogarlica pochodzi z Afryki Południowej, w tym Republiki Południowej Afryki, Namibii, Botswany, Zimbabwe, Mozambiku i Suazi. Jest to pospolity i szeroko rozpowszechniony gatunek, który można znaleźć w różnych siedliskach, w tym na sawannie, lasach i ogrodach podmiejskich. Często występuje w parach lub małych stadach i nie jest uważany za gatunek zagrożony.

Ochrona
Synogarlica nie jest obecnie uważany za gatunek zagrożony, a jego populacje są stabilne. Jednak, podobnie jak wiele innych gatunków ptaków, jest podatny na utratę i fragmentację siedlisk w wyniku działalności człowieka, takiej jak rolnictwo, urbanizacja i wylesianie. Ważne jest, aby chronić i zachowywać siedliska turkawki i innych gatunków ptaków, aby zapewnić im przetrwanie.

Podsumowując, Cape Synogarlica to mały lub średni gołąb, który pochodzi z Afryki Południowej. Ma charakterystyczny wygląd, żywi się głównie nasionami i owocami, aw okresie lęgowym tworzy długotrwałe więzi w parach. Jest to pospolity i szeroko rozpowszechniony gatunek, ale jego siedliska są wrażliwe na działalność człowieka, dlatego konieczne są działania ochronne, aby zapewnić mu przetrwanie.